Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини


18.04.2017 г.

Банкова сметка

за заплащане на членски внос
02.02.2017 г.

Протокол №9 от 29.01.2017г

от 29.01.2017г. на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия


29.01.2017 г.

Протокол №11 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия

от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия


29.01.2017 г.

Протокол №12 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия

от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия


Страница 9 от 15