Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини
28.12.2018 г.

Протокол № 3 от 28.12.2018 г. на Избирателната комисия

С пълното съдържание на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


19.12.2018 г.

Протокол №1 от 19.12.2018 г. на Избирателната комисия

С пълното съдържание на документите можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК
Страница 9 от 18