Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини


02.02.2020 г.

Решение на ИК

Избор на делегати за участие в Общото събрание на адвокатите в страната, насрочено за 22 и 23 февруари 2020 г.


26.01.2020 г.

Протокол №7 на ИК

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


26.01.2020 г.

Решение на ИК

С пълния текст на решението можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


26.01.2020 г.

Протокол №8 на ИК

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


24.01.2020 г.

Протокол № 4 от 24.01.2020

на ИК за избор на делегати за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 22 и 23 февруари 2020г.

21.01.2020 г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 22 и 23 февруари 2020г., насрочени за 25-26.01.2020 г.Страница 8 от 22