Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини


21.01.2019 г.

Обръщение от адв. Иван Демерджиев

С пълния текст на обръщението можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


18.01.2019 г.

Доклад на секретаря на АС - Пловдив

С пълния текст на доклада можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


18.01.2019 г.

Програма за управлението на Пловдивската адвокатска колегия

За мандат 2019-2022г. на кандидата за Председател – адв. Зоя Тошкова С пълния текст на програмата можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.15.01.2019 г.

Отчетен доклад за дейността на Дисциплинарния съд при АК - Пловдив за 2018 г.

С пълния текст на доклада можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


15.01.2019 г.

Протокол №5 от 15.01.2019 г. на Избирателната комисия

С пълното съдържание на Протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК


11.01.2019 г.

Протокол №4 от 11.01.2019 г. на Избирателната комисия

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
28.12.2018 г.

Протокол № 3 от 28.12.2018 г. на Избирателната комисия

С пълното съдържание на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


Страница 5 от 15