Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини21.01.2020 г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 22 и 23 февруари 2020г., насрочени за 25-26.01.2020 г.15.11.2019 г.

Становище КЧСИ

Със становището можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


24.10.2019 г.

Доклад от адв. Марин Поповски

Относно участието му в Дни на адвокатитеСтраница 3 от 16