Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини


10.11.2014 г.

З А П О В Е Д № Л-402/20.07.2011г.

Относно: Определяне на ред за провеждане на срещи със защитници по чл.91 ал.2 НПК


10.11.2014 г.

ГРАФИК

За провеждане на свиждане в Арест гр.Пловдив в сила от 02.08.2010г.


Страница 27 от 27