Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини

16.01.2024 г.

ПРОТОКОЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ ЗА ОТЧЕТНАТА 2023 Г.
Страница 2 от 27