Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини15.11.2019 г.

Становище КЧСИ

Със становището можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


24.10.2019 г.

Доклад от адв. Марин Поповски

Относно участието му в Дни на адвокатите10.10.2019 г.

Оферта банкови услуги

Уважаеми колеги, подробно може да се запознаете с офертата в секцията за членове на АК - Пловдив.Страница 14 от 27