Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини


03.02.2019 г.

Протокол на ИК за избор на органи

С пълния текст на документа можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


30.01.2019 г.

Протокол №11 от 30.01.2019 г. на Избирателната комисия

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


28.01.2019 г.

Протокол № 10 от 28.01.2019г. на Избирателната комисия

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


27.01.2019 г.

Протокол № 9 от 27.01.2019г. на Избирателната комисия

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК


27.01.2019 г.

Протокол с изборни резултати

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК


26.01.2019 г.

Протокол от Общото събрание състояло се на 26.01.2019 г.

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове ПАК.


25.01.2019 г.

Протокол №6 от 25.01.2019 г. на Избирателната комисия

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


21.01.2019 г.

Обръщение от адв. Иван Демерджиев

С пълния текст на обръщението можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


18.01.2019 г.

Доклад на секретаря на АС - Пловдив

С пълния текст на доклада можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


18.01.2019 г.

Програма за управлението на Пловдивската адвокатска колегия

За мандат 2019-2022г. на кандидата за Председател – адв. Зоя Тошкова С пълния текст на програмата можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


Страница 13 от 24