Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини


19.12.2017 г.

Решение на Висшия адвокатски съвет

(протокол № 11 от 08.12.2017г.) относно встъпителните вноски към ВАдвС28.06.2017 г.

Важна информация от ВАдв.С!

Правила за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати12.06.2017 г.

УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ПАК

в състезанието по решаване на казуси „Дни на адвокатите„ СОК Камчия 1-4 юни 2017 г.18.04.2017 г.

Банкова сметка

за заплащане на членски внос

Страница 11 от 18