Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини

22.11.2016 г.

Материали от семинара проведен в София на тема:

"Имиграцията в Европейския съюз - Регламентация и Съдебна практика. Ролята на адвоката" организиран от UIA в град София.14.11.2016 г.

Важна информация

Анекс към споразумение с РС - Асеновград


Страница 10 от 15