Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


04.07.2024
Oсобен представител по гражданско дело

Уважаеми колеги,

В Адвокатска колегия - Пловдив е постъпило искане по гражданско дело № 2527 от 2024 г. по описа на Районен съд - Пловдив, IX гр. състав, по което е определено възнаграждение в размер на 300 лв . В случай че има адвокати, които желаят да поемат делото, да се обадят в канцеларията на Служебни защити в срок до 09.07.2024 г.

Адвокатски съвет - Пловдив.