Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


30.09.2022
Тарифа за таксите и вноски, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив (с Решение № 361 от Протокол № 20/ 20.09.2022 г.)