Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


27.01.2023
Тарифа за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив (с Решение № 5 от Протокол № 1/ 11.01.2023 г.)