Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


19.06.2023
Тарифа за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив (с Решение № 208 от Протокол № 12/ 31.05.2023 г.)