Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


01.12.2020
Съобщение

Уважаеми колеги,

Във връзка с проведена среща с председателя на Районен съд – Пловдив след сигнали, подадени от адвокати относно образуването на големи опашки при подаване на документи в регистратурата на ПРС, се уговори следната организация:

1.     Ще бъдат увеличени служителите, които ще работят на регистратурата на ПРС в пиковите часове – двама души.

2.     Адвокатският съвет ще има възможност да събира документите, които адвокатите трябва да подадат в ПРС всеки работен ден, считано от 01.12.2020г., до 13,00 ч. на съответния ден. Документите се подават в офиса на АК-Пловдив и се приемат от служител срещу подпис и печат. Служител на АК-Пловдив ще носи ежедневно в 13,30 ч. подадените документи в регистратурата на ПРС. Всеки, който иска да получи входящ номер на документите от регистратурата на ПРС, следва да депозира същите в АК-Пловдив с допълнителен екземпляр, върху който да се постави входящ номер от регистратурата на ПРС. Документите, оформени с входящ номер по указания начин, ще бъдат взимани от служител на АК-Пловдив в 13,30 ч. на деня, следващ подаването им и ще бъдат на разположение на подателя си в офиса на АК-Пловдив след 14 часа на денят, следващ деня на подаването им.

В случай, че срещате конкретни трудности или ви възникнат въпроси, можете да сигнализирате в Адвокатската колегия, ще се стараем да ги решаваме своевременно.

Ако имате конкретни сигнали, оплаквания или предложения за подобряване на организацията на работа в съдебната палата, можете да отнасяте същите непосредствено до председателя на АС-Пловдив – адв. Иван Демерджиев на тел. 0888385532 или в офиса на АК-Пловдив, в т.ч. и на известните ви служебни телефони на колегията.

 

                                                                                                АС-Пловди