Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


14.06.2024
СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ВЪВЕЖДАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ В ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ПЛОВДИВ

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ВЪВЕЖДАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ В ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ПЛОВДИВ   

https://www.plovdivlaw.org/shared/ESG_Strategy_PlovdivBarAssoc.pdf 

 

АДВОКАТИ ЗА ОБЩНОСТТА. ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ПЛОВДИВ

https://www.plovdivlaw.org/shared/Pril_4_Open_Days.pdf

 

ОБЩА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

https://www.plovdivlaw.org/shared/Pril3_OrgStructure.pdf

 

ПОДХОДЯЩИ ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

https://www.plovdivlaw.org/shared/Pril5_EcoInfoCamp.pdf

 

ПОДХОДЯЩИ ДЕЙНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО, СВЪРЗАНО С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

https://www.plovdivlaw.org/shared/Pril6_EcoFriendsInitiatives.pdf