Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


11.10.2016
Решение на ВАдвС по жалба срещу решение №157 от 24.08.2016 г. на АС-Пловдив

С пълния текст на документа можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.