Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


03.02.2020
Протокол № 11 на ИК от 02.02.2020

С пълния текст на отчета можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.