Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


20.01.2017
Протокол №2 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.