Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


21.06.2019
Пролетната национална конференция на българската адвокатура апелира Република България да се присъедини към Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. относно откраднатите или незаконно изнесени културни ценности

Представителите на българската адвокатура призоваха министъра на културата Боил Банов да предприеме действия за ратифицирането от България на Конвенцията относно откраднатите или незаконно изнесени културни ценности. Декларацията до министъра беше приета по време на национална конференция на адвокатурата в Пловдив. Междувременно от културното министерство обявиха, че са инициирали процедури за присъединяване на страната ни към спогодбата.Конвенцията е приета през 1995 година в Рим по инициатива на Международния институт за унифициране на частното право. Според българската адвокатура присъединяването на страната ни към спогодбата е наложително.

 

адв. Георги Баев, секретар на Адвокатска колегия, Пловдив: От една страна конвенцията има пряко действие и не е необходимо да бъде интегрирана в съответното държавно законодателство


адв. Милена Станджикова: Вторият основен момент - предвижда се искът да се подава от заинтересованото физическо или юридическо лице, не само от държавата.


Това дава повече права на притежатели на частни музеи и колекции. Според конвенцията е възможно, при връщане на дадена ценност в държавата, да не се плаща обезщетение, ако не е направено проучване за собствеността й. Директорът на Археологическия музей в Пловдив обясни, че България е страна по четири други спогодби, но Конвенцията от Рим би дала допълнителни възможности.


доц. Костадин Кисьов- директор на Археологическия музей в Пловдив: След като адвокатурата отправя такова искане в юридически аспект най-вероятно има такава необходимост.

Костадин Кисьов припомни случая с откраднатия през 95-та годинa при въоръжен обир от музея в Пловдив тракийски шлем-маска от първи век, оценен на около три милиона евро. Връщането на културната ценност 20 години по-късно, след операция на ДАНС, Кисьов определи като голям успех.


доц. Костадин Кисьов- директор на Археологическия музей в Пловдив: Но, явно, че по отношение на законодателството, въпреки че службите знаеха къде се намира и къде се движи в съответните държави не можеха да предприемат адекватни мерки.

 

Според министерството на културата спогодбата позволява да се прилагат принципите, залегнали в Конвенцията на ЮНЕСКО, по която България е член.