Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


30.12.2016
Препис от Протокол № 1 от 28 декември 2016 г. с решения на ИК за избор на висши органи на адвокатурата

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.