Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


16.01.2017
ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

С пълния текст на Протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.