Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


23.01.2018
ПОКАНА

П О К А Н А

 

 

 

          АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ свиква редовно годишно общо отчетно събрание на Пловдивската адвокатска колегия на 27 и 28 януари 2018 година от 09.00 часа в зала „Пълдин“  на хотел „Санкт Петербург“ гр. Пловдив при дневен ред:

 

1.   Отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2017 година.

2.   Доклад за дейността на Контролния съвет.

3.   Отчет за дейността на Дисциплинарния съд.

4.   Разисквания.

5.   Приемане бюджета на адвокатския съвет за 2018 година.

  1. Увеличаване броя на основните членове на адвокатския съвет от седем на единадесет и на резервните членове на адвокатския съвет от двама на четирима.

7.   Вземане на решение относно начина на управление на финансовите средства, с които разполага Адвокатската колегия в депозитните сметки – дали да останат на влог или да се закупи един от трите вида недвижими имоти – семинарна зала, почивна база или разширяване офиса на Адвокатската колегия. В случай, че се вземе решение за закупуване на имот да се възложи мандат на Адвокатския съвет да проучи и предложи на извънредното Общото събрание конкретен имот и параметри, което да вземе решение за закупуването му.

8.   Обсъждане предложението на фирма „Бисофт“ ЕООД за цена по договор за Удостоверител на документи.

9.   Цялостно разглеждане на всички договорни отношения с фирма „Бисофт“ ЕООД.

10.                     Разни.

  1. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

 

АС – ПЛОВДИВ