Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


29.01.2016
О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА ПЛОВДИВСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ЗА 2015 ГОДИНА


С пълния текст на отчета можете да се запознаете в секцята за членове на ПАК.