Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


15.01.2018
Отчетен доклад за дейността на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия - Пловдив за 2017 г.

С пълния текст на отчетния доклад можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.