Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


22.01.2020
Отчетен доклад за дейността на Дисциплинарния съд при АК - Пловдив за 2019

С пълния текст на доклада можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.