Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


14.01.2022
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЛОВДИВСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.