Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


09.11.2020
Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2020

Уважаеми колеги, 

Висшият адвокатски съвет ОТЛАГА провеждането на изпита за адвокати и младши адвокати, насрочен за 14, 15 и 28 ноември 2020 г., с оглед тежката епидемична обстановка в страната - CDVID-19 (Решение на Висшия адвокатски съвет от 6 ноември 2020 г.).

При насрочването на новите дати за изпита, те своевременно ще бъдат публикувани на страницата на ВАДв.С.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ