Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


03.06.2021
Извънредно общо събрание

   АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ свиква извънредно общо събрание на Пловдивската адвокатска колегия на 24 и 25 юли 2021 година при дневен ред:

 

  1. Избор на Председател на АС - Пловдив.

 

   На 24 юли 2021г. от 09.00 часа Общото събрание на адвокатите от АК – Пловдив ще се проведе в аулата на „Аграрен университет - Пловдив“  с адрес: гр. Пловдив, ул. „Менделеев“ № 12. – Ректората.

   На 25 юли 2021г. изборът ще продължи в офисите на Адвокатска колегия – Пловдив с адрес : гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №152, ет. 3.

                                                                                                                                                                                                                                           АДВОКАТКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ