Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


25.01.2022
Избори 2022 г.

     Уважаеми колеги,

 

     Напомняме Ви, че тази година ОС на АК Пловдив е и изборно и на 29 и 30.01.2022 г. ще се проведат и избори за органи на АК Пловдив и делегати за ОСАС.

 

 

     Избирателната комисия към АК Пловдив със свое решение, прието, с ПРОТОКОЛ N 2/ 23.12.2021 г. ОПРЕДЕЛИ начало и край за всеки от двата изборни дни, както следва:

     -     На 29.01.2022 г. изборите ще се проведат в Аулата на Аграрен университет - гр. Пловдив, ул. „Менделеев“ N 12;

     -     начало на изборния ден след изчерпване на всички точки от дневния ред на Общото събрание с начален час, обявен от комисията;

     -     край на изборния ден 17:30 ч.

 

     -     На 30.01.2022 г. изборите ще продължат в офисите на АК Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ N 152, ет. 3, офис 3-2 В;

     -     начало на изборния ден - 10:00 ч.;

     -     край на изборния ден - 16:00 ч.

 

    -    На 06.02.2022 г. в случай на необходимост от провеждане на повторен избор (балотаж) ще се проведе в офисите на АК Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ N 152, ет. 3, офис 3-2 В;

      -     начало на изборния ден - 10:00 ч.;

      -     край на изборния ден - 17:00 ч.

 

     В случай, че в края на избора има негласували членове на ПАК, изборът приключва след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро не по-късно от крайния час за гласуване за съответния ден.

 

    Уведомяваме Ви, че по повод на Решение No 269 от 16 март 2021 г. на ВКС, постановено по гр. д. No 1175 по описа за 2020 г., четвърто гражданско отделение, до гласуване в изборите на 29 - 30.01.2022 г. следва да бъдат допускани всички адвокати, за които в системата БАРКИЙПЪР или по банковите сметки на АК - Пловдив към 28.01.2022  г. е отразено плащане на всички задължения на конкретния адвокат към АК- Пловдив и към Висшия адвокатски съвет до месец декември 2021 г., включително, а за допълнителния избор, който ще се проведе на 06.02.2022 г. - да бъдат допускани всички адвокати, за които в системата БАРКИЙПЪР или по банковите сметка на АК Пловдив към 04.02.2022 г. е отразено плащане на всички задължения на конкретния адвокат към АК-Пловдив и към Висшия адвокатски съвет до месец януари 2022 г. включително.

 

 

     Уведомяваме Ви, че заплащанията, чрез системите Ерау и Borika, извършени след 04.01.2022 г. няма да постъпят по банковите сметки на АК Пловдив до деня, предхождащ датата на изборите, поради което плащане по този начин, няма как да бъде отразено и няма да бъде признато избирателното Ви право.

 

 

     Очакваме Ви на Общото събрание и Бъдете Здрави!

 

 

От Адвокатски съвет Пловдив