Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


17.11.2016
Заплащане на членски внос

За улеснение на всички членове на Адвокатска колегия - Пловдив е открита банкова сметка, по която всеки един адвокат би могъл да заплаща членския си внос. 

БАНКОВА СМЕТКА: 

IBAN: BG19UBBS80021052381240

BIC: UBBSBGSF

Необходима информация във връзка с превода:

по сметка на: АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ, БУЛСТАТ 115241990

вносител: ТРИТЕ ИМЕНА И ЕГН /на адвоката, чийто членски внос се заплаща/

Плащането може да бъде извършено освен чрез междубанков превод от сметка в сметка, така и на каса във всеки клон на банка "ОББ" АД. 

Във връзка с горното напомняме на всички колеги, които са закъснели със заплащането, че следва в срок до 30.11.2016г. да погасят падежиралите членски вноски.