Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


29.09.2016
Жалби срещу решения на Адвокатски съвет - Пловдив

С пълния текст на жалбите можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.