Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


15.01.2020
Доклад от секретаря на АС - Пловдив

С пълния текст на доклада можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.