Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


24.10.2019
Доклад от адв. Марин Поповски

До

Председателя на Адвокатска колегия Пловдив -

адв. Иван Демерджиев и

членовете на Адвокатски съвет към Пловдивска адвокатска колегия

 

От

адв. Марин Георгиев Поповски - член на адвокатска колегия -Пловдив

 

 

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми членове на Адвокатски съвет - Пловдив,

 

 Благодаря Ви за предоставената ми възможност да взема участие в Дни на адвокатите (СОК „Камчия", 26-29.09.2019 г.) - едно невероятно събитие!

 С огромно удоволствие и интерес присъствах на проведените в два последователни дни лекции, които намерих за изключително добре организирани и професионално и достъпно предадени от лекторите на колегите адвокати.

 С още по голямо удоволствие обаче взех участие и в състезанието по решаване на казуси. Отборът, с който участвах, бе сформиран от мен и други трима колеги от различни адвокатски колегии (Търговище, Варна и Силистра), с които се запознах още първия ден по време на семинара. Отбора създадохме на принципа на самоинициатива и се записахме в последните минути преди започване на състезанието в частта му за решаване на наказателноправен казус. И макар решението ни да бе взето спонтанно, ние създадохме екип, който се сработи изключително добре за минути и даде съответния резултат. Отборът ни бе класиран на второ място в състезанието. Истинската победа обаче бе в това, че работихме заедно, сякаш се познавахме от години и успяхме да преборим страха си от това „да участваш, въпреки опасността да допуснеш грешка и да загубиш", както каза след състезанието професор Лазар Груев.

 Извън състезателния момент, мога да споделя много и само добри впечатление както от организацията на семинара, така и от колегите от цялата страна и на различни възрасти. Едно от нещата, което ме зарадва най-много бе единодушието сред колегите, че трябва да се работи изключително в насока на това да бъдем единни, да си помагаме и да организираме повече такива мероприятия, на които да се споделя ценен опит за младите - да получат важни съвети и да се подкрепят пред външни фактори, имащи за цел разединението сред адвокатите. Мое лично мнение е, че колегите с повече опит в адвокатската професия не бива да гледат на по младите си колеги като на досадна конкуренция, а като на съратници и съмишленици в едно достойно дело по утвърждаване доброто име на адвокатската професия, чиято основна мисия е да служи на гражданите. Радвам се от сърце, че по време на Дните на адвокатите открих много свои колеги, които споделят това мое мнение и са готови за съвместна работа в тази насока.

 В заключение бих искал да споделя, че по време на Дните на адвокатите в Камчия получих много- получих знания, получих подкрепа, получих увереност, че мога да разчитам на партнъорството на колеги от цялата страна в бъдещото ми професионално развитие. Не на последно място създадох познанства, като някои от тях съм убеден, че ще прераснат в приятелства.

 Благодаря Ви за гласуваното доверие, направих всичко възможно от своя страна, за да го оправдая.

 За мен беше чест да представя Адвокатска колегия-Пловдив в Дни на адвокатите (СОК „Камчия", 26-29.09.2019 г.) и се надявам отново да имам тази възможност.

....../п/...........

С уважение /адв. Марин Георгиев Поповски/