Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


22.06.2020
Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2020 г.

     Адвокатски съвет - Пловдив уведомява, че на основание чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, Висшият адвокатски съвет е публикувал датите за провеждане на изпита през пролетната сесияза 2020г. както следва:

     Писмен изпит – на 25 и 26 юли и устен изпит – на 8 август 2020 г.

     Писменият изпит се провежда в 272-ра, 292-ра и 255-та аудитория на Софийския университет "Св. Климент Охридски", както следва:

       Първа част – на 25 юли 2020 г., от 9,00 часа, регистрация от 8,00 часа.

       Втора част – на 26 юли 2020 г., от 14,00 часа, регистрация от 13,15 часа.

       Устният изпит – на 8 август 2020 г. от 9,00 часа ,в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. Цар Калоян № 8, ет. 4., в град София.

Пълната информация от публикацията може да разгледате в посочения линк

            https://www.vas.bg/bg/a/2734-dati-za-izpita-za-advokati-i-mladshi-advokati-proletna-sesiya-2020-g