Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


15.01.2018
Годишен отчет на председателя на КС при АК - Пловдив

С пълния текст на доклада може да се запознаете в скритата секция за ченовете на АК - Пловдив.