Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


19.01.2022
Висшият адвокатски съвет сключва за своя сметка застраховка по риска "Професионална отговорност" за всички адвокати в страната

    Уважаеми адвокати,

    Уведомяваме Ви че на свое заседание, проведено на 13.01.2022 г. Висшият адвокатски съвет взе решение да сключи за своя сметка договор за застраховка по риска „Професионална отговорност” за всички адвокати в страната със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” ЕАД („ЗЕАД Булстрад ВИГ” ЕАД) при следните условия:

  • Срок на полицата: 1 (една) година, считано от 23.01.2022 год.
  • Застрахователен лимит: 20 000 (двадесет хиляди) лв. за едно събитие и в агрегат.
  • За всички адвокати, включили се към полицата преди 01.03.2022 год. срокът на действие на застраховката ще бъде с начална дата 23.01.2022 год., като „ЗЕАД Булстрад ВИГ” ЕАД ще носи риск до 01.03.2022 год. без изготвен списък на присъединените адвокати.
  • За присъединилите се след 01.03.2022 год. полицата ще действа, считано от датата на подаване на заявление до 22.01.2023 год.

     Полицата ще се обслужва от назначения от застрахователната компания Брокер —„Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани” ООД.

     В случай, че желаете да се присъедините към договора за застраховка, Ви молим в срок не по-късно от 21.02.2022 год. да подадете на заявление по приложения образец.

     Заявленията ще се приемат в оригинал или подписани с електронен подпис (като PDF файл с визуализиране на електронния подпис) в канцеларията на Адвокатска колегия – Пловдив.

   Всеки застрахован по договора адвокат ще може самостоятелно да договори и по-висок лимит при постигнатите изключително преференциални условия, като за целта ще се издават индивидуални анекси от назначен от компанията Брокер, който ще администрира издаването, подписването и заплащането на допълнителна премия.