Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


23.03.2020
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

       Адвокатски съвет - Пловдив уведомява, че ще се приемат документи за пролетната изпитна сесия за изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда от Висшия адвокатски съвет, съобразно ситуацията в страната както следва:

        Документите могат да се подават чрез Български пощи и удобни за Вас курирерски фирми  на адрес – Адвокатска колегия – Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 3 до 15 април 2020г. включително, съобразно Наредба № 2 на Висшия адвокатски съвет.

        В случай, че е невъзможно за Вас да изпратите документите по описания по-горе начин до АК – Пловдив, може да се свържете на тел. 032 398355 със служител, с когото да уточните ден и час, в който да се приемат документите Ви.

        Адвокатски съвет – Пловдив напомна, че необходимите документи за допускане до изпита за адвокати и младши адвокати са:

  1. Заявление свободен текст, което да съдържа три имена, ЕГН, актуален адрес и телефон.
  2. Нот. заверено копие на дипломата, приложението и удостоверението за правоспособност.
  3. Доказателство а внесени такси към ВАдв.С /50 лв./ и АК – Пловдив /20 лв./

 

Банкови сметки за заплащане на такси:

Основание – такса изпит, пролет 2020

Банкова сметка на Висшия адвокатски съвет:

IBAN: BG85UNCR76301000029813

BIC: UNCRBGSF

..........................................................................

Сметки за заплащане на членски внос и такси към АК -  Пловдив:

БАНКА ОББ - BG19UBBS80021052381240