Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


11.01.2016
Анкета относно ЧСИ

 

Уважаеми колеги,

 

Обръщаме се към адвокатските колегии от цялата страна във връзка с проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“ (изпълняван от Сдружение „Център за правни инициативи“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014). Партньор по проекта е Камарата на частните съдебни изпълнители, а целта му е да генерира предложения за подобряване на дейността по частно съдебно изпълнение в България.

За нас е изключително важно да съберем данни за мнението на колеги адвокати от цялата страна и по тази причина ще сме Ви дълбоко признателни ако препратите към Вашите членове линк към кратка анонимна и електронна анкета относно съдебното изпълнение. Анкетата се състои от 2 страници (след попълване на първата следва да бъде натиснат бутона за следваща страница в дъното на екрана) и попълването й отнема не повече от 5-10 минути. Въпросите в анкетата са формулирани на базата на най-ярките разделителни линии в правната общност по отношение на системата на частно съдебно изпълнение, които идентифицирахме в проведените по проекта интервюта. Надеждата ни е анкетата да бъде попълнена от възможно най-много колеги от цялата страна, за да бъдат резултатите относно нагласите на професията истински информативни. Докладът по проекта, който ще включва и анализ на резултатите от анкетата, ще бъде оповестен публично през пролетта на 2016 г.

Анкетата е достъпна на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/PEA_Bulgaria

С благодарности,

Екипът на проекта