Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


09.03.2018
Актуализиран конспект за изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда от ВАдв.С

В заседанието си на 17.02.2018 г. Висшият адвокатски съвет, във връзка с промени в процесуалните закони, прие решение за промяна на тематичния конспект за изпита за адвокати и младши адвокати.
На основание чл. 8, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, приложен, изпращаме Ви актуализирания конспект за изпита за адвокати и младши адвокати.