Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Вписани адвокати


Азбучник по собствено име по фамилия
ИМЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО СЛУЖЕБЕН АДРЕС ТЕЛЕФОН
Светлана Славчева Калпакчиева Пловдив ул. Георги Бенковски №7 тел.0885103450
Светлана Трифонова Цветкова Пловдив бул. Константин Величков №21 тел.0878240259; моб.тел.: 0878397705
Светлана Христова Тодорова Пловдив ул. Бяло море №2 тел.032607676; моб.тел.: 0888347545
Светлин Любенов Панов Пловдив ул. Леонардо Да Винчи №5 тел.032649402
Светлозар Борисов Вулджев Пловдив бул. Шести септември №159 ап.22 ет.3 тел.0888286645
Светлозар Любенов Нойков Пловдив ул. Петър Парчевич №2 тел.032629365
Светозар Йорданов Бъчваров Пловдив ул. Георги Кондолов №19 тел.032693871; моб.тел.: 0898376648
Светозар Колев Славчев Първомай ул. Княз Борис №1 тел.033662951; моб.тел.: 0887450392
Светозар Стоянов Арнаудов Пловдив ул. Фредерик Жолшо - Кюри №28 ет.2 тел.032570357; моб.тел.: 0898702162
Светослав Захариев Бъндев Пловдив бул. Шести септември №165 тел.0887319862
Светослав Любомиров Апостолов Пловдив ул. Георги Бенковски №24 тел.0877800690; моб.тел.: 0887868182
Светослав Стоилов Титов с.Строево ул. Волга №3 моб.тел.: 0894787977
Светослава Димитрова Хаджиева Пловдив ул. Кавала №20 ет.3 тел.032622607; моб.тел.: 0894409040
Светослава Николаева Ангелова Пловдив ул. Йоаким Груев №38 тел.032627277; моб.тел.: 0888641900
Семиха Юсеин Яшар Пловдив бул. Четвърти януари №38 тел.898535076
Сийка Йорданова Караминчева с.Брестовица ул. Генерал Гурко №20 тел.0899487387
Сийка Филипова Масалджиева Пловдив ул. Златарска №1 тел.032652116; моб.тел.: 0888228831
Силвия Атанасова Карагьозова Пловдив бул. Руски №123 ет.1 тел.0886441858
Силвия Миткова Йоцова Пловдив ул. Браила №8 тел.032950407
Силвия Стоянова Найденова Пловдив бул. Марица №102 тел.032632161; моб.тел.: 0887313371
Страница 53 от 62