Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Вписани адвокати


Азбучник по собствено име по фамилия
ИМЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО СЛУЖЕБЕН АДРЕС ТЕЛЕФОН
Николай Стефанов Пенев Пловдив ул. Тодор Хрулев №7 тел.032624664
Николай Томов Котов Раковски ул. Васил Друмев №5 тел.0886320498
Николай Хараламбиев Поппалов Пловдив ул. Витоша 5 моб.тел.: 0878754828
Николай Христов Банков Карлово ул. Криволак №1 тел.0335993554; моб.тел.: 0887722724
Николай Шанков Бонев Първомай ул. Орфей №18 моб.тел.: 0888197389
Николета Атанасова Маринова Пловдив ул. Скайлер 5А ет.2 тел.0888926916
Николета Лъчезарова Руйкова Пловдив ул. Свети Климент №11 моб.тел.: 0896808289
Николина Иванова Деспотова Пловдив ул. Райко Даскалов №53 моб.тел.: 0888403481
Николина Красимирова Михайлова Пловдив бул. Дунав №51 ет.5 тел.032962118; моб.тел.: 032962129
Николина Маринова Узунова-Карабашева Пловдив ул. Фредерик Жолио - Кюри №28 ет.2 моб.тел.: 0888586426
Николина Стефанова Колева Пловдив ул. Хан Кубрат №1 ет.6 моб.тел.: 0895456370
Нина Ангелова Горанска-Браянова Пловдив ул. Свети Горазд №1 бл.А тел.032622311; моб.тел.: 0888713511
Нина Ангелова Папазова Пловдив ул. Борислав №26 моб.тел.: 0896798281
Нина Атанасова Антова Пловдив бул. България №126 тел.032620880; моб.тел.: 0887960424
Нина Василева Маркова Асеновград ул. Изложение 8 моб.тел.: 0895786015
Нина Димитрова Иванова-Алексиева Крумово ул. Света Гора №6 моб.тел.: 0886047690
Нина Димитрова Русева Пловдив ул. Виктор Юго №14 тел.032620598
Нина Иванова Матева Пловдив ул. Райко Даскалов №68 тел.0888633675
Нина Николаева Господинова-Димитрова Пловдив ул. Петьофи №22 моб.тел.: 0888686866
Нина Стоянова Георгиева Карлово ул. Васил Левски №14 моб.тел.: 0887330037
Страница 45 от 61