Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Вписани адвокати


Азбучник по собствено име по фамилия
ИМЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО СЛУЖЕБЕН АДРЕС ТЕЛЕФОН
Антоанета Стоянова Ненова Пловдив ул. Елиезер Калев №21 тел.032633560; моб.тел.: 0898613555
Антон Желязков Карагачлиев Пловдив ул. Георги Бенковски №19 ет.2 тел.032626260; моб.тел.: 0878786400
Антони Асенов Запрянов Пловдив бул. Шести септември №152 ет.3 тел.0888502123
Антоний Георгиев Шопов Пловдив ул. Христо Г. Данов №24 ет.5 тел.886541485
Антонина Герасимова Касабова Пловдив ул. Райко Даскалов №53 ет.1 тел.0888544110
Антонина Цочева Цочева Карлово ул. Васил Левски №8 тел.033592074; моб.тел.: 0898491896
Антония Методиева Чавдарова-Еффенбергер Пловдив ул. Петрова нива №23 тел.032697490
Антония Цветанова Дукова Пловдив ул. Янко Сакъзов №42 ет.4 моб.тел.: 0886888745
Асадур Калуст Асадурян Пловдив бул. Македония №55 тел.032350550; моб.тел.: 0888698377
Асен Делчев Георгиев Пловдив ул. Петко Каравелов №24 ап.8 ет.3 тел.032624293
Асен Русенов Манев Пловдив ул. Калофер №12 тел.032392451; моб.тел.: 0898461271
Асен Филипов Кочанов Асеновград ул. Бузлуджа №40 ет.1 моб.тел.: 0885955126
Ася Стоянова Какламанова Пловдив ул. Христо Г. Данов №15 ет.3 моб.тел.: 0988942340
Атанас Богомилов Костов Пловдив ул. Цоко Каблешков №10 ет.1 моб.тел.: 0888915215
Атанас Бориславов Борисов Пловдив бул. Шести септември №144 ет.5 моб.тел.: 0889575151
Атанас Васков Найденов Първомай ул. Козлодуй №1 моб.тел.: 0882483847
Атанас Георгиев Атанасов Пловдив ул. Райко Даскалов №53 моб.тел.: 0888357790
Атанас Димитров Петров Пловдив ул. Хан Кубрат №1 ет.2 моб.тел.: 888962751
Атанас Емилов Атанасов Пловдив ул. Райко Даскалов №53 ет.3 моб.тел.: 0988828582
Атанас Костадинов Ингилизов Пловдив бул. Марица №102 ет.1 тел.032660122; моб.тел.: 0885069765
Страница 4 от 62